FOTO & VIDEO TVŮRCI

Tvorba obsahu – foto & video – pro:

  • sociální sítě
  • sponzory a partnery závodů
  • tvorbu tiskovin (letáčků, plakátů na závody, rollupů, …)
  • obsah na webové stránky
  • a mnoho dalšího.

Zastupujeme tvůrce (video, foto) nejen na závodech, ale i na běžné reklamní focení pro klienty.
Jelikož si naše tvůrce pečlivě vybíráme, dokážeme tak garantovat kvalitu, včasné dodání tvorby i korektní komunikaci.