Zásady zpracování osobních údajů

Zásady práce s vašimi údaji

Jsme společnost Barn Fashion s.r.o. (společnost se sídlem nám. T.G.M. 573, 290 01, Poděbrady, IČ: 09111620).

Jsme marketingová agentura pohybující se ve světě jezdectví a koní v Čechách a na Slovensku. Naše služby nabízíme na webových stránkách Barnmanagement.cz.

Pro poskytování našich služeb a provoz našich webových stránek zpracováváme některé osobní údaje.

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“)

1) Zpracování osobních údajů

A. Zpracování osobních údajů v případě použití kontaktního formuláře

Pokud poptáváte naše služby, budeme pracovat s vašimi kontaktními údaji, které nám sdělíte, hlavně prostřednictvím poptávkového formuláře. Jsou to: jméno a příjmení, kontaktní email, telefonní číslo zákazníka.

Z jakého důvodu?

Kontaktujeme vás přes ně pro další domluvu ohledně služeb. Osobní údaje potřebujeme zpracovat, abychom splnili naši smlouvu – dodali vám naše služby. Přes kontaktní údaje s vámi budeme také komunikovat ohledně stavu služby, případně ohledně reklamací nebo vašich dotazů.

Osobní údaje budeme dále zpracovávat pro splnění našich povinností, které nám plynou ze zákona (hlavně pro účetní a daňové účely, případně pro vyřízení reklamací a jiné).

Na základě jakého právního důvodu?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě, resp. provedení opatření před uzavřením smlouvy na vaši žádost.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po celou dobu trvání smluvního vztahu. Pokud nenavážeme další spolupráci, vaše data budeme zpracovávat nejdéle 4 roky od naší poslední komunikace vzhledem k možným námitkám a případným sporům. Po skončení této lhůty budou vaše osobní údaje z naší databáze zcela vymazány, pokud nevyužijete naše služby znovu nebo pokud to není nutné v konkrétním případě z důvodů konkrétního zákonného příkazu.

B. Newslettery (obchodní sdělení)

Pokud jste zákazník a nezakázali jste nám to, použijeme vaši e-mailovou adresu pro rozesílku našich novinek.

Na základě jakého právního důvodu?

Umožňuje nám to ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, pokud jste nám to při nákupu nezakázali.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

4 roky od vašeho posledního nákupu či poptávky služeb. Z rozesílky se můžete kdykoliv odhlásit prostřednictvím e-mailu nebo nás kontaktujte na e-mailu: info@barnmanagement.cz

2) Kdo se k datům dostane?

Vaše data zůstanou u nás. Přesto pro nás pracují některé společnosti nebo jiné osoby, které se k datům dostanou proto, že nám pomáhají s chodem našeho e-shopu. Jsou to:

 • Poskytovatel e-mailingové služby (společnost ECOMAIL.CZ, s.r.o., se sídlem Na Zderaz 1275/15, Praha 2, 120 00, IČ: 02762943, DIČ: CZ02762943, společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, spisová značka C 223183).
 • Osoby
  • podílející se podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy
  • podílející se na zajištění provozu služeb,
  • zajišťující marketingové služby.

Osobní údaje zpracováváme pouze na území Evropské unie.

3) Co byste dál měli vědět

V naší společnosti nemáme jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů.

V naší společnosti nedochází k rozhodování na základě automatického zpracování či profilování.

Pokud byste měli k osobním údajům otázky, kontaktujte nás na e-mailové adrese info@barnmanagement.cz.

4) Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku.

Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.

5) Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte odesláním internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Společnost Barn Fashion s.r.o. je oprávněna tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky jsou účinné od 1.5. 2024.